...

Presupuestos
Código
DAIKIN
Info
rtihETIDAH
Resumen
DAIKIN
Ud
CanPres
1,000
Pres
ImpPres
INFO+PRESUPUESTO
1 0_EMPRE_DAI DAIKIN - la empresa 1,000
2 E12VCAR_DAI DAIKIN - calefacción 1,000
3 E12CRK__DAI DAIKIN - energía solar térmica 1,000
4 E12V____DAI DAIKIN - doméstico 1,000
5 E12VCCP_DAI DAIKIN - SKY AIR 1,000
6 E12VCCC_DAI DAIKIN - ROOF TOP 1,000
7 E12_____DAI DAIKIN - ventilación 1,000
8 E12VCCV_DAI DAIKIN - VRV 1,000
9 E12EDAAGDAI DAIKIN - control 1,000
10 E12VCAE_DAI DAIKIN - enfriadoras de condensación por aire 1,000
11 E12VCAC_DAI DAIKIN - enfriadoras de condensación por agua 1,000
12 E12VCTF_DAI1 DAIKIN - fancoils de corriente alterna 1,000
13 E12VCTF_DAI2 DAIKIN - fancoils con motor EC Inverter 1,000
14 CLIMAT__DAI DAIKIN - climatizadores para tratamiento de aire exterior 1,000

Texto
DAIKIN AC SPAIN S.A.

C/ Vía de los Poblados, 1
Parque Empresarial Alvento
Edificio A y B. Planta 4ª
28033 Madrid

Tel. +34 91 334 56 11
Fax. +34 91 334 54 14

marketing@daikin.es
http://www.daikin.es


Archivos asociados
Publicidad